Meteen naar de inhoud

Lid worden

Wordt nu lid van S.V. Omica!

Om lid te worden van S.V. Omica hoef je alleen het inschrijfformulier in te vullen. Vervolgens kun je deel nemen aan de activiteiten en profiteren van de voordelen die wij jou bieden. Een lidmaatschap loopt tot het einde van het jaar en kost €15,- (voor alumni bedraagt de contributie €7,50). Vul het formulier in en registreer je, vervolgens ontvang je een no-reply e-mail met daarin het overzicht van jouw formulier.

Let op: Om lid te worden dien je te staan ingeschreven bij de opleiding BML (BMO en FLO) aan Avans Hogeschool.

Indien je geen e-mail ontvangen hebt, kun je contact met ons opnemen via secretaris@svomica.com

  • Ondergetekende verklaart hierbij het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en bevestigd hierbij lid te (willen) worden van Studievereniging Omica.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het Privacybeleid van Studievereniging Omica; zie privacybeleid SV Omica.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement van Studievereniging Omica
  • Ondergetekende verklaart hierbij, indien minderjarig, volledige toestemming heeft gekregen van ouders, voogd of ander wettelijk gemachtigd persoon.
  • Ondergetekende machtigt Studievereniging Omica jaarlijks, tot wederopzegging, de contributie af te schrijven van het bovenstaand opgegeven rekeningnummer.
  • Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de de algemene voorwaarden van Studievereniging Omica; zie algemene voorwaarden.